Nei Broschür vun de Viichter a Mäerzeger Geschichtsfrënn

Gläich 2 Joer, 2015 an 2016 hunn d’Membere vun de Viichter a Mäerzeger Geschichtsfrënn bei hirer leschter Versammlung beliicht. De President, Romain Jacoby konnt e volle Sall an hirem Veräinslokal, der Viichter Schmëdd begréissen. D’Sekretärin, Marie-Anne Kugener-Goethals huet d‘Aktivitéite vun de vergaangenen 2 Joer erläutert an si huet och gläich d’Bilanen erkläert. Ouni Problemer krut…

Viru kuerzem hat déi Viichter Gemeng, zesumme mat de Viichter a Mäerzeger Geschichtsfrënn op d’Aweiung vum Gallo-Réimer agelueden.

Wat mécht e Gallo-Réimer am Park vun der Viichter Gemeng? Et war schonn eng Plaz fir hien ënnert der Pergola virgesinn, wéi d’Alentoure vum Gemengenhaus viru Joren amenagéiert gi sinn. De President vun de Geschichtsfrënn, de Romain Jacoby war deemools am Gemengerot an an der Kulturkommissioun, wéi den Nico Maréchal Buergermeeschter war a si wollten…

Mir benotzen Cookies fir d'Visiteuren ze zielen. Hei klicken fir Cookies ze desaktivéieren.